Ventaxas de ser colexiado

A continuación detállanse as prestacións e servizos colexiais exercentes e non exercentes:

  Exercentes Non Exercentes  
Acceso Agrupación Peritos Xudiciais SI NON (*3)
Acceso convenios Administracións, no exercicio actividade profesional SI NON (*3)
Acceso datos información e documentación Páxina web Colexio SI SI  
Adquisición Publicacións ofertadas ao Colexio SI SI (*3)
Axenda colexial anual subvencionada SI SI (*1 e 3)
Aparcadoiro unha hora SI NON (*3)
Asesoramento trámites inicio e cese actividade SI SI  
Asesoría Fiscal e declaracións fiscais SI NON (*3)
Asesoría Xurídica SI SI  
Bolsa de Traballo SI SI  
Aperitivo colexial anual SI SI  
Compulsas documentación administrativa SI SI  
Convenios entidades bancarias SI SI  
Convenios entidades sanitarias SI SI  
Beneficios por convenios con entidades SI SI  
Conta de correo e-mail Coaatpo SI SI  
Cursos profesionais subvencionados e financiados SI SI (*4)
Defensa Atribucións SI SI  
Defensa Intrusismo Profesional SI SI  
Gabinete Técnico de Seguridade SI SI  
Gabinete Técnico de Visado SI NON (*3)
Inclusión en "Portelo Único" da organización colexial SI SI (*2)
Inclusión Listados para as Administracións e outros organismos SI NON (*3)
Xornadas Técnicas, charlas, conferencias SI SI (*4)
Participación nos concursos organizados por outras entidades SI SI  
Prensa e Biblioteca SI SI  
Proxección profesional SI SI  
Recibir información: circulares e comunicacións por vía electrónica SI SI  
Seguro de vida e accidentes SI NON (*3)
Servizos xurídico/xudicial con tarifa reducida SI NON (*3)
Utilización Aparellos Técnicos Coaatie SI NON (*3)
Utilización Servizo posto informático e fax SI SI  

 

(*1) Os colexiados Non Exercentes teñen dereito abonando o 100% do custo total
(*2) Figurarán como Non Exercente
(*3) Prestacións que perde o colexiado Non Exercente
(*4) Subvenciónase o (20%) aos colexiados Exercentes e o (10%) ao Non Exercentes

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes