Traballos e competencias profesionais

O Consello Xeral da Arquitectura Técnica en España presenta aos Arquitectos Técnicos como profesionais cunha formación multidisciplinar que interveñen en múltiples fases da actividade construtiva, converténdose na práctica en xestores de proxecto. Entre outras, actuan nas seguintes áreas.

 • Dirección da execución material das obras de edificación
 • Deseño e aplicación das técnicas construtivas
 • Xestión do proceso inmobiliario
 • Asesoramento na contratación e na selección e compra de produtos, materiais e instalacións
 • Obtención de autorizacións e licenzas administrativas
 • Realización dos estudos e programación financeira da promoción
 • Seguimento do cumprimento do contrato de obras dos contratos de subministración
 • Control de calidade
 • Seguridade e saúde laboral na construción
 • Peritaciones e valoracións inmobiliarias
 • Docentes e funcionarios nas administracións públicas
 • Mantemento das edificacións
 • Redacción de proxectos de nova planta, rehabilitación e demolición
 • Informe de Inspección Técnica de Edificacións (ITE)
 • Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios (CEE)
 • Informe de Avaliación de Edificacións (IEE)

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes