Noticias

I Foro de Rehabilitación, Aforro e Enerxía, FORAE

07/08/2015

O Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España e a Confederación Nacional da Construción (CNC), convidan o noso colectivo á participación no I Foro de Rehabilitación, Aforro e Enerxía, FORAE, no Pavillón de Cristal da Casa de Campo de Madrid, entre os días 4 e 6 de novembro de 2015.

leer máis

Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016

07/08/2015

ORDE do 10 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

leer máis

Lei ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social

07/08/2015

Publicación no BOE da Lei 23/2015, de 21 de xullo BOE nº 174 de 22 de xullo de 2015, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social.

leer máis

Novas Retencións para Profesionais a partir do dia 12 de xullo de 2015

28/07/2015

No BOE do día 11 de xullo de 2015, publicouse o Real Decreto-lei 9/2015, de 10 de xullo, de medidas urxentes para reducir a carga tributaria soportada polos contribuíntes o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e outras medidas de carácter económico.

leer máis

Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras (Reforma LOE)

27/07/2015

No Boletín Oficial de Estado, Nº 168, de 15 de xullo de 2015, publicouse a Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras, que procede, a través da súa Disposición Final Terceira, a modificar o artigo 19 da Lei de Ordenación da Edificación.

leer máis

Informe Correspondencia Arquitecto Técnico ao nivel 2 do MECES

03/07/2015

Oficio Mº. Educación, Cultura, Deporte e Informes

Informe elaborado pola Comisión de Avaliación instituida pola ANECA conforme ao establecido no Capítulo III do Real Decreto 967/2014

leer máis

CONTART GRANADA 2016

28/05/2015

Durante os días 20, 21 e 22 de abril de 2016 vaise a celebrar en Granada a Convención Técnica CONTART 2016, que nace coa responsabilidade de converterse no punto de encontro de todos os PROFESIONAIS do sector da edificación e a construción, con vocación de ser o lugar onde todos compartamos os nosos coñecementos e onde xuntos podamos reflexionar.

leer máis

Programa de probas para a utilización da Xestión Dixital

08/05/2015

Os colexiados que participen nesta nova fase de probas, poderán xestionar os seus traballos reais incluíndo a emisión de facturas, oficios, etc. No entanto, todos os participantes deben ser coñecedores, de que o obxecto desta fase é comprobar e verificar o bo funcionamento da nova plataforma, ao obxecto de corrixir as incidencias que puidesen, no seu caso, ocorrer.

leer máis

Caderno auxiliar para seguimento de obras

08/05/2015

Axuda a delimitar responsabilidades profesionais (civís, penais ou dentológicas), derivadas da actuación do colexiado en cada obra. Serve no seu caso, de proba fehaciente de realizar o servizo contratado.

máis información

Curso de Especialista en Mediación

01/05/2015

Inscrición "Curso de especialista en Mediación", que se celebrará en Vigo, 8 días presenciais, cuxa formación se realizará a través do Consello de Avogacía Galega. 50 prazas. Comeza o día 4 de maio de 2015.

ver máis info

 

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes