Información sobre a marca Coaatiepo

De acordo co establecido polo artigo 34 da Lei de marcas 17/2001 que sinala, que o rexistro da marca confire ao seu titular o dereito exclusivo a utilizala e que poderá prohibir que os terceiros, sen o seu consentimento, utilicen calquera signo que por ser idéntico ou semellante á marca e por ser idénticos ou similares os produtos ou servizos implique un risco de confusión e un risco de asociación entre o signo e a marca.

Se desexas utilizar algunha marca ó anagrama que poida ser interpretada dentro das condicións da marca rexistrada, podes consultar ao Colexio para dispor da autorización de leste.

Información sobre a marca Coaatiepo

Denominación

COAATIEPO

Nº Expediente

3.063.879

Titular

Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Pontevedra.

Clasificación

16 e 35

Imaxe

 

INFORMACION SOBRE MÁRCAA COLEXIO OFICIAL DE APARELLADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E ENXEÑEIROS DE EDIFICACIÓN DE PONTEVEDRA

Denominación

Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Pontevedra.

Nº Expediente

3.063.881

Titular

Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Pontevedra.

Clasificación

16 e 35

Imaxe

Data concesión rexistro 22 de Maio 2013
Data renovación 18 de Febreiro 2023

 

Produtos ou servizos protexidos

16. Papel, Cartón e artigos destas materias non comprendidos noutras clases; produtos de imprenta, impresos, Folletos, Catálogos, Publicacións, Revistas, Libros, material de encadernación, fotografías, Artigos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería ou para uso domestico, material para artistas, máquinas de escribir e artigos de oficina (excepto mobles) material de instrución ó material didáctico (excepto aparellos), caracteres de imprenta.

35. Servizos de publicidade, xestión de negocios comerciais, administración comercial, traballos de oficina.

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes